Btwscriptieprijs is een initiatief van:

logo Lenos C.S.
doe hier aangifte van je scriptie

De btw is de indirecte belasting met de hoogste opbrengst. De btw is daardoor voor de Staat belangrijk. Voor ons btw-ers is de btw vooral great fun, niet in de laatste plaats door de communautaire dimensie.

Wij btw-ers kunnen dan ook terecht menen dat “onze” belasting toch eigenlijk de "ware koningin der belastingen" is. Noblesse oblige, en daarom vinden wij bij LENOS c.s., dat het tijd is voor weer een primeur: de eerste btw-scriptieprijs.

Jaarlijks stellen wij in juni de btw-scriptieprijs ter beschikking voor btw-scripties uit de masterfase. De beste scriptie belonen we met € 3.500 en de runner up met € 1.500. Inzendingen voor 2011 moeten binnen zijn voor 31 januari 2011.

Een deskundige jury onder voorzitterschap van mr Jan Sanders, vicepresident van het Gerechtshof Den Haag, zal letten op zaken als wetenschappelijke benadering, actualiteit, inventieve aanpak, originele probleemstelling, prettige schrijfstijl, en zo meer.

De secretaris van de Stichting Lenos c.s. btw-scriptieprijs, mr M.W.M. van de Leur, ziet de scripties graag als Word- of PDF-file tegemoet op vandeleurmailadres btw Scriptie Prijsbtwscriptieprijs.nl of via het uploadscript op deze webpagina (max. 5 MB). Is je scriptie groter dan 5 MB, verzend deze via WeTransfer.

scriptie uploaden